Xử lý nước giếng khoan công nghiệp | #1 Hệ Thống Dây Chuyền Sản Xuất - Lọc Nước Tinh Khiết | Máy Lọc Nước Nóng Lạnh Trực Tiếp Giá Rẻ
Xử lý nước giếng khoan công nghiệp | #1 Hệ Thống Dây Chuyền Sản Xuất - Lọc Nước Tinh Khiết | Máy Lọc Nước Nóng Lạnh Trực Tiếp Giá Rẻ

Xử lý nước giếng khoan công nghiệps

Hệ thống xử lý nước giếng khoan công suất: 30m3/h-40m3/h

Hệ thống lọc nước giếng khoan công suất: 10m3/h-20m3/h

Xử lý nước giếng khoan công suất 50m3/h

Hệ thống lọc nước giếng khoan công suất: 60m3/h

Hệ Thống Xử Lý Nước Sinh Hoạt 40m3/h-Hệ thống van đa năng