khử khoáng RO.EDI, khử DI | Hệ Thống Dây Chuyền Sản Xuất - Lọc Nước Tinh Khiết
khử khoáng RO.EDI, khử DI | Hệ Thống Dây Chuyền Sản Xuất - Lọc Nước Tinh Khiết
khử khoáng RO.EDI, khử DI

Hệ thống lọc nước khử khoáng CEDI -ION PURE

Hệ Thống Khử Khoáng EDI-Canpure. Công suất: 2000 Lit/h

Điện phân trao đổi ion EDI - khử khoáng EDI

Hệ Thống Lọc Nước EDI công suất 1000 Lit/h

Hệ Thống Khử Khoáng EDI IONPURE