Hệ thống xử lý nước tinh khiết | Hệ Thống Dây Chuyền Sản Xuất - Lọc Nước Tinh Khiết
Hệ thống xử lý nước tinh khiết | Hệ Thống Dây Chuyền Sản Xuất - Lọc Nước Tinh Khiết
Hệ thống xử lý nước tinh khiết

Hệ thống lọc nước tinh khiết lọc thận cho bệnh viện

Hệ thống lọc nước khử khoáng CEDI -ION PURE

Hệ Thống Máy Lọc Nước Chạy Thận Nhân Tạo

Hệ Thống Khử Khoáng EDI-Canpure. Công suất: 2000 Lit/h

Hê thống xử lý nước xi mạ

Điện phân trao đổi ion EDI - khử khoáng EDI

Xử lý nước lò hơi

Hệ Thống Lọc Nước EDI công suất 1000 Lit/h

Hệ thống lọc nước tinh khiết RO 5000-6000 Lit/h

Hệ Thống Khử Khoáng EDI IONPURE

Hệ thống sản xuất nước tinh khiết RO 20-30 m3/h

Hệ Thống Lọc Nước RO Công suất: 40-60 m3/h