You have selected the product: Vỏ màng RO 400GDP

Thiết Bị Lọc Nước
Vỏ màng RO 400GDP
Vỏ màng RO 400GDP
[ Model: TN-Vo 400 ]
Giá: Liên hệ
Xuất xứ: Viet Nam
Hãng sản xuất: Taiwan
Chứng nhận:
Sử dụng: Vỏ màng RO 400GDP

Vỏ màng RO 400GDP

Vỏ màng RO 400GDP

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI:

Vỏ FRP 8040, 8080

Vỏ màng RO 4040, 4080 Composite

Điều khiển RO 2008-RO Controller

Đồng hồ đo TDS online

Lưu lượng kế 2G-40G

Bút đo pH

Vỏ lọc nước, vỏ chứa nguyên liệu lọc nước

Vỏ màng Inox 4040